Minggu, 13 Januari 2008

MABADI USHUL FIQH

Tembang Pengarang Usul Fiqih


Oleh


M. Thoyib HMBerkata haqir dagang yang hina

Pentashih kitab usul sempurna

Sullamul usul nama yang mana

Tangga pencapai lurusan makna

Tangga pencapai kitab Pertama karangan alim

Bulan purnama Abdul karim

Amrullah masyhurlah nama

dialam minang jarang yang sama.

Terjemah usul ini mulanya

seumum bangsa boleh ditanya

menyebabkan wajib mensyukurinya

mendoakan muallif lanjut usianya.

Lantaran jenjang kitabnya usul

ilmu agama boleh disusul

Biarpun furu` ataupun usul

menurut syariat sunnatur rasul.

Berkat usaha tuan pengarang

cahaya agama tanpa benderang

patut ditaruh setiap orang

jadikan suluh pelita yang terang

Menilik usaha ini karangan

berapapun harga tidak bandingan

disebabkan sullam punya penerangan

langitnya usul lantas diangan.

Sebelumnya sulam ambil terjemah

jarang disini alim alamah

istimewa awam sekalian amanah

hamper serupa perak dan timah

lantaran usul hilanglah jahil

sanan berbeda jais mustahil

ibarat laut menapak sahil

lurus tajam duduk masail.

Pujian sulam tidak dilanjutkan

baca dahulu sanan saksikan

pengarang pentashih harap maafkan

doa dan taksir minta ampunkan

Tembang Cinta Alhaq

Tembang Cinta Alhaq


Oleh


M. Thoyib HMAku padamulanya adalah harta yang tersembunyi

Kemudian aku ingin dikenal

maka kuciptakan makhluk

dan melalui aku merekapun mengenalku

Diantara tanda cinta ialah engkau

Melihat ia pergi kemedan jihad

Dan tiap – tiap perbuatan yang utama.

Tanda yang lain ialah kezuhudannya

Pada suatu yang ia lihat dari rumah kehinaan

dan kenikmatan yang musnah.

Cintaku padamu ada 2

cinta asmara dan cinta haq

buatmu cinta asmara penuh ingat dan sanjungan padamu

adapun cinta haq karena terbuka tabir melihatmu

tak ada puji untuk ini dan itu aku tak berhak.

Tapi kedalam 2 cintaku itulah puji bagimu.

Ya Allah, Jika aku jatuh hati,

izinkanlah aku menyentuh hati seseorang

yang hatinya bertaut padamu agar tidak terjatuh

aku dalam jurang cinta semu.